Niedziela, 27 Września, 2020     ostatnia aktualizacja 2020-09-22
 


Baza "Winnice Polskie" ma za zadanie ułatwienie zainteresowanym znalezienie producentów polskiego wina, szkółek winoroślowych i „winiarskich gospodarstw” agroturystycznych, które mogą zaoferować winiarskie szkolenia, pogadanki, wizytę w winnicy i rodzime wino.

W przyszłości serwis chce informować również jaki rodzaj win i w jakiej cenie dany producent ma do zaoferowania. Wiele wskazuje, że już niebawem konsumenci wina, jego importerzy, hotele i restauracje będą poszukiwać polskiego wina – internetowa baza Vinisfery ma ułatwić kontakt potencjalnym nabywcom i "enoturystom" z producentami polskiego wina a także kontakty miedzy samymi winiarzami.

Zgromadzone archiwum danych ma także dać prosty, geograficzny obraz miejsc w Polsce gdzie powstaje wino, tworzące go odmiany winorośli, powierzchnię winnic i stylów wina, etc.

S
woją winnicę może za darmo zgłosić każdy, poważnie traktujący to przedsięwzięcie winiarz
i winogrodnik. Istniejące już wpisy można z czasem aktualizować i korygować.

Aby informacje o "Polskich Winnicach" były klarowne i stylistycznie zbliżone,  byłoby dobrze gdyby w przesłanym mailem zgłoszeniu (załącznik w dokumencie "worda") znalazły się się następujące, zwięźle napisane informacje:

- nazwa winnicy, jej krótki opis (imię i nazwisko właściciela, powierzchnia, rodzaj gleby, uprawiane odmiany winorośli, filozofia produkcji wina)
- jeśli jest to szkółka winoroślowa należy podać dane o rozmnażanych odmianach i ew. przybliżone ceny
- informacje o ew. prowadzonej działalności agroturystycznej: liczba pokoi, standard, atrakcje, cena
- przykłady produkowanych win, krótkie degustacyjne lub technologiczne opisy
- 3-4 zdjęcia winnicy lub win
- kontakt i lokalizacja (imię i nazwisko, adres, www, ew. mail i telefon)

Powyższe sugestie dotyczące przesyłanych informacji mają charakter podpowiedzi - nie są obowiązkowe!

Część zgromadzonych materiałów pochodzi z archiwum Konwentu Winiarzy Polskich.*

Wszystkie informacje wyślij na adres:
kapczynski@vinisfera.pl

Zgłoś swoją winnicę!* Materiały Konwentu Polskich Winiarzy opracował Polski Instytut Winorośli i Wina (sekretarz Katarzyna Niemyjska oraz Wojciech Włodarczyk)