Środa, 14 Kwietnia, 2021     ostatnia aktualizacja 02-04-2021
 
 Jola
- 2020-12-28 21:10:14
Zrobiłam wszystko zgodnie z Pana podpowiedziami,ale Urząd Celny odmówił mi zarejestrowania przedstawiciela podatkowego, ponieważ przedstawiciel podatkowy na terenie Polski wg urzędu, musi mieć zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Przecież przedstawiciel prowadzi sprawy dokumentacji a nie handluje winem! Czy mam rację????
 2021-01-08 11:44:22 - Grzesiek Owca
Tak ma Pani rację. Przedstawiciel podatkowy działa w Polsce zgodnie z art. 79 Ustawy o podatku akcyzowym i zgodnie z tym punktem 2 tego artykułem jest wyznaczany przez sprzedawcę. Przedstawiciel podatkowy nie dokonuje sprzedaży wina tylko reprezentuje w sprawach podatku akcyzowego zagranicznego sprzedawcę wyrobów akcyzowych. Zgodnie z Art. 80 ustawy: 1. Oblicza akcyzę i dokonuje zapłaty akcyzy przypadającej do zapłaty; 2. Składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowej. Oczywiście przedstawiciel podatkowy ma inne obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowych oraz przepisów wykonawczych. Przedstawiciel podatkowy uzyskuje pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów ? Dz.U. poz. 745 z 2019 roku i z takim wnioskiem zwraca się sprzedawca wskazując w pkt. 4 przedstawiciela podatkowego. W art. 81 ustawy o podatku akcyzowym określa min. warunki jakie musi spełniać przedstawiciel podatkowy i warunki te nie zawierają konieczności przedstawienia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Podsumowując ? przedstawiciel podatkowy nie jest sprzedawcą alkoholu, jest tylko firmą reprezentującą sprzedawcę z innego kraju wspólnotowego w sprawach podatku akcyzowego. Oczywiście firma sprzedająca alkohol z innego kraju UE, nie zarejestrowana w Polsce nie może uzyskać zezwolenia na sprzedaż alkoholu w naszym kraju.